TIETOSUOJASELOSTE

23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Musamaailma Oy
Ohrahuhdantie 2 A
00680 Helsinki
Y-tunnus: 0585694-0


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Olemme nimenneet yritykseemme tietosuojavastaavan, johon voit olla yhteydessä rekisteriä koskevissa asioissa. Yhteystiedot löytyvät tämän selosteen kohdasta 10.


3. Rekisterin nimi

Musamaailman markkinointi- ja asiakasrekisteri

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.


4. Tietojen käyttötarkoitus

Keräämme tietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Tietoja käytetään verkkokaupan tilausten toimittamiseen, asiakasviestintään, asiakassuhteen kehittämiseen sekä musamaailma.fi-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta asiointisi yhteydessä syntyvän sinun ja Musamaailma Oy:n välisen sopimuksen täytäntöönpano sekä siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet.

Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, ellet luovuta henkilötietojasi. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.


5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden (”cookies”) avulla saamme verkkosivustomme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi verkkosivuston toiminnan seuraamisessa ja markkinoinnin suunnittelemisessa. Tällä tavoin voimme parantaa asiakaskokemusta ja kohdentaa viestintäämme mahdollisimman hyvin.

Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palautteet, rekisteröidyn antamat vapaamuotoiset lisätiedot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit)
 • Rekisteröidyn tilaamat palvelut ja tuotteet
 • Asiakassegmentti
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Musamaailman verkkosivustoilla ja -palveluissa
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuminen)
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot


6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteesi Musamaailmaan. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Musamaailman palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Musamaailman sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.


7. Tietojen luovutus

Emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • sinä itseyrityksemme ja sen työntekijät
 • IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme
 • maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
 • tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
 • perintätoimisto, mikäli sinulta on perittävää

Verkkosivustomme maksunvälittäjille (esim. Paytrail, PayPal, Klarna) luovutetaan tietoja, jotta ostaminen verkkokaupastamme olisi mahdollista. Maksunvälittäjien tietosuojakäytäntöihin voit tutustua niiden omista tietosuojaselosteista.

Tietoja voidaan luovuttaa myös poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennöskyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield -järjestely.


9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Musamaailman valtuuttamilla henkilöillä. Pääsyä henkilötietoihin valvotaan. Musamaailman henkilökunta on perehdytetty henkilötietojen turvalliseen ja eettiseen käyttöön.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.


10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Musamaailman lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • oikeus saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
 • oikeus saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
 • oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista
 • oikeus peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
 • oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Musamaailma Oy
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
Ohrahuhdantie 2 A
00680 Helsinki

sales(at)musamaailma.fi

Musamaailma Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.